ขั้นตอนการหยิบใส่รถเข็น และส่งคำสั่งเช่า

1. แสดงรายละเอียดหนังสือ และคลิ้กปุ่ม หยิบใส่รถเข็น2. จะมีหน้าต่างใหม่เปิดมาให้คุณกดยืนยัน เพื่อใส่ในรถเข็น3. จะมีข้อความยืนยันว่าคุณได้หยิบหนังสือใส่รถเข็นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถกดปุ่ม Close Window เพื่อปิดหน้าต่างดังกล่าว4. เมื่อคุณเรียกข้อมูลดูใหม่ ในหน้าต่างก่อนหน้านี้ จะพบว่ามาการปรับปรุงรายการในรถเข็น เมื่อต้องการจะส่งคำสั่งเช่าให้คุณคลิ้กที่ แสดงรายการในรถเข็น5. มีหน้าต่างขึ้นมาใหม่ เพื่อสรุปรายการที่มีอยู่ในรถเข็น ซึ่งคุณสามารถจะหยิบหนังสือบางเล่มออกจากรถเข็นได้ ให้คุณกดปุ่ม "เตรียมส่งคำสั่งเช่า" เพื่อดำเนินการต่อ6. ระบบจะให้คุณใส่ชื่อบัญชี และรหัสผ่าน เพื่อกรอกข้อมูลใบสั่งเช่า7. ระบบจะให้คุณเลือกวิธีชำระเงิน8. จะมีรายการใบสั่งเช่าหนังสือปรากฎขึ้น เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลถูกต้อง ให้คุณกดปุ่ม "ส่งคำสั่งเช่าหนังสือ" ถ้าคุณใช้บริการแผนเช่า E และคุณเลือกชำระเงิน โดยหักเงินพรีเพดที่มีในบัญชีสมาชิก จะมีรายละเอียดเกี่ยวเงิน prepaid ที่ยังเหลืออยู่
หากคุณเลือกชำระเงินโดย "โอนเงินทางธนาคาร" ให้ข้ามไปดูขั้นตอนที่ 10.9. จะมีข้อความแจ้งยืนยันว่า ได้ส่งคำสั่งซื้อสำเร็จเรียบร้อย10. จะมีรายการใบสั่งเช่าหนังสือปรากฎขึ้น เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลถูกต้อง ให้คุณกดปุ่ม "ส่งคำสั่งเช่าหนงสือ"11. จะมีข้อความแจ้งยืนยันว่า ได้ส่งคำสั่งซื้อสำเร็จเรียบร้อย